Logo Background RSS

Shell Komutları

 • ls izinde bulunan herşeyi listeler..
  ls -a :Bütün gizli dosylar ve dizinlerle beraber listeler..
  ls -l :Bütün dosyları boyut ve tarihini göstererek listeler..
  tar -zxpf :Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar..
  tar -xpf :Uzantısı .tar olan dosyaları açar..
  gunzip :Uzantısı .gz olan dosları açar..
  cp osyayı kopyalar..
  mv :Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirmenize yardımcı olur..
  mkdir :Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar..
  rmdir :Belirtilen dizini silmenizi sağlar..
  rm osya silmenizi sağlar..
  rm -rf izin silmenizi sağlar..
  cd :Belirtilen dizine geçmenizi sağlar..
  cd .. :Bir üst dizine geçmenizi sağlar..
  cd ~ :En üst dizine çıkmanızı sağlar..
  pwd :O anda bulunduğunuz dizini görüntüler..
  pico :Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar..
  ftp :Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar..
  lynx :Belirtilen siteyi görüntüler..
  df :Harddisk istatistiklerini gösterir..
  quota isk kullanımınızı gösterir..
  uname :İşletim sisteminin durumunu gösterir..
  whoami :Kendi bilgilerinizi gösterir..
  who :Sunucuya bağlı olanları gösterir..
  last :Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir..
  whereis :Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
  BitchX :IRC programını çalıştırır..
  mail ostalarınızı kontrol eder..
  ps -x :Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir..
  ps -a :Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir..
  ps -ux :Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
  kill id numarası verilen işlemi durdurur..
  kill -9 id numarası verilen eggdrop işlemini durdurur..
  killall :Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur..
  whatis :Belirtilen komutun açıklamasını verir..
  man :Komut hakkında yardım görüntüler..
  passwd :Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar..
  vhosts yada vhost :Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.BNC için kullanabilirsiniz..